Det är inte många människor som klarar av att köpa sig en bostad helt med hjälp av egna medel. Lösningen för de allra flesta är därför att ta ett så kallat bolån. Ett bolån är alltså helt enkelt det lån som köparen av en bostad tecknar hos en bank eller liknande institution för att kunna förvärva en bostad.

Det finns dock vissa krav för att man skall få ta lån. Låntagaren bör ha en stabil ekonomi och en inkomst som räcker till för att täcka de kostnader som kommer att följa med lånet samtidigt som alla andra levnadskostnader skall betalas. Bankerna kräver också att en viss procent av köpesumman betalas av köparens egna medel. Denna summa kallas insats och motsvarar ofta runt 15 % av den totala köpeskillingen.

Med ett bolån följer även vissa skyldigheter. Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet. Denna avgift kan betalas varje månad eller i en större klumpsumma en gång i kvartalet. Hur hög räntan blir beror på bankens räntesatser. Ofta kräver banken också att man amorterar på sitt lån. Att amortera betyder att låntagare kontinuerligt betalar en viss bestämd summa för att på så sätt hela tiden kunna minska det totala lånet steg för steg.

Tips: Jämför lån på Creddit.se