När behöver företaget en revisor?

I regel ska ett aktiebolag ha en egen anställd revisor på företaget. Det gäller för finansiella företag, publika aktiebolag och de som har en vinstutdelning på sina aktier. Enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar behöver inte alltid en revisor. Ett aktiebolag med mindre än tre anställda, och där nettoomsättningen inte går över tre miljoner kronor, behöver inte heller ha en anställd revisor. Däremot är det fortfarande en bra idé för dig som har ett mindre bolag att använda dig av den professionella hjälp som en revisionsbyrå kan erbjuda.

Hur går det egentligen till?

Revision behöver inte vara så komplicerat som man tror. Om företaget är så pass stort att du kan ha en heltidsanställd revisor på företaget bör du ha det. Men så är oftast inte fallet. Faller ni in i kriterierna för ett mindre bolag kan ni istället ta hjälp av redovisningskonsulter och revisionsbyråer som hjälper små och medelstora företag. Det viktigaste vad gäller redovisning är att du kan visa tydliga balansrapporter, resultat och bokslut. Det behöver inte alls innebära att du måste göra allting själv eller ha en heltidsanställd revisor.

När ska jag ta hjälp av en revisionsbyrå?

Redan som nystartat företag kommer du förmodligen att behöva hjälp av en revisionsbyrå eller redovisningskonsult till och från. Men du ska ta nästa steg när du känner att siffrorna har blivit så betydelsefulla att det är svårt att hänga med. Tanken med att driva ett företag är att fokusera på det man gör bäst och inte förlora tid på siffror och byråkrati. Tveka inte att kontakta Strawberryaudit om du vill lära dig mer. Här kan du kolla om du har behov av revision eller rådgivning för ditt företag.

Hitta företagsuppgifter

Guldbolag erbjuder tjänster för att smidigt hitta uppgifter om olika starka svenska företag. På så vis kan du som användare simpelt söka, sortera och lista företag efter dina önskemål. Företagen värderas med hänsyn till Guldbolags rating. vilket underlättar för dig som kund att sedan göra din egna värdering av bolaget.

Bolagen som tilldelas den högsta ratingen enligt Guldbolags värderingssystem, inom en viss bransch och storleksklass, tilldelas värderingen VVV. Modellen är uppbyggd på en linjär femgradig skala där den högsta värderingen motsvarar VVV och den lägsta värderingen är V-. Den slutgiltiga resulterande bedömningen baseras på tre underliggande parametrar: värde, stabilitet och lönsamhet.

Genom värderatingen kan användaren simpelt jämföra olika företag av olika storlekar och mellan olika branscher baserat på deras prestation. Värderating gör det även möjligt för företag att jämföra sina egna resultat med branschkollegor eller andra intressanta företag. Bedömningen är opartisk och görs av en tredje part, vilket därmed ger möjlighet till mer korrekta affärsbeslut.

Guldbolags ratingmodell baseras på ett antal nyckeltal som är av central betydelse vid en systematisk finansiell analys av ett företag. Samtliga nyckeltal utvärderas i förhållande till andra företag i samma bransch och i samma storlek. Den resulterande värderingen ska ses som en sammanslagen indikator på bolagets finansiella ställning och värde.

Behöver du teckna ett bolån?

Det är inte många människor som klarar av att köpa sig en bostad helt med hjälp av egna medel. Lösningen för de allra flesta är därför att ta ett så kallat bolån. Ett bolån är alltså helt enkelt det lån som köparen av en bostad tecknar hos en bank eller liknande institution för att kunna förvärva en bostad.

Det finns dock vissa krav för att man skall få ta lån. Låntagaren bör ha en stabil ekonomi och en inkomst som räcker till för att täcka de kostnader som kommer att följa med lånet samtidigt som alla andra levnadskostnader skall betalas. Bankerna kräver också att en viss procent av köpesumman betalas av köparens egna medel. Denna summa kallas insats och motsvarar ofta runt 15 % av den totala köpeskillingen.

Med ett bolån följer även vissa skyldigheter. Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet. Denna avgift kan betalas varje månad eller i en större klumpsumma en gång i kvartalet. Hur hög räntan blir beror på bankens räntesatser. Ofta kräver banken också att man amorterar på sitt lån. Att amortera betyder att låntagare kontinuerligt betalar en viss bestämd summa för att på så sätt hela tiden kunna minska det totala lånet steg för steg.

Tips: Jämför lån på Creddit.se