Gör besparingar vid inköp

Det är viktigt att ha kontroll över hur pengarna i ett företag spenderas. Inköp av varor och tjänster står vanligtvis för en stor del av kostnaderna i ett företag. För att ditt företag ska kunna utvecklas krävs ständiga förbättringar. Inköp som sker från flera leverantörer och på olika sätt ger vanligtvis en dålig insyn i kostnaderna för dina inköp. Besparingar vid inköp kan uppnås genom att ditt företag gör en intern utvärdering av inköpsprocessen. Målet är att bestämma storleken på vilka besparingar som kan göras.

Ta hjälp av en konsult

Ett sätt att effektivisera inköp är att ta hjälp av en inköpskonsult. En konsult kan hjälpa ditt företag att skapa en helhetsbild av inköp över hela organisationen. Konsulten kan arbeta deltid med att hjälpa till och tala om vad som ska göras för att effektivisera inköpen. Ditt företag utför själva jobbet men ni kommar att få värdefulla idéer om vilka besparingar som kan göras och hur de kan genomföras. Nya perspektiv på inköpsprocessen är bra både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Nya rutiner

Istället för att anställa en ny inköpare kan en inköpskonsult fylla ett tillfälligt behov och se över dina inköp. Ni kan också göra en spendanalys med hjälp av Effective Spend. När ett företag växer kan tidigare fungerande rutiner bli kostsamma och en belastning, speciellt manuella arbetssätt som bygger på bristande utnyttjande av teknologi kan kosta onödiga pengar. Ditt företag kan även undersöka möjligheten att använda externa lösningar. Besparingar kan göras genom outsourcing av arbete, något som dock inledningsvis vanligtvis är mer kostsamt än att göra interna förändringar.

När behöver företaget en revisor?

I regel ska ett aktiebolag ha en egen anställd revisor på företaget. Det gäller för finansiella företag, publika aktiebolag och de som har en vinstutdelning på sina aktier. Enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar behöver inte alltid en revisor. Ett aktiebolag med mindre än tre anställda, och där nettoomsättningen inte går över tre miljoner kronor, behöver inte heller ha en anställd revisor. Däremot är det fortfarande en bra idé för dig som har ett mindre bolag att använda dig av den professionella hjälp som en revisionsbyrå kan erbjuda.

Hur går det egentligen till?

Revision behöver inte vara så komplicerat som man tror. Om företaget är så pass stort att du kan ha en heltidsanställd revisor på företaget bör du ha det. Men så är oftast inte fallet. Faller ni in i kriterierna för ett mindre bolag kan ni istället ta hjälp av redovisningskonsulter och revisionsbyråer som hjälper små och medelstora företag. Det viktigaste vad gäller redovisning är att du kan visa tydliga balansrapporter, resultat och bokslut. Det behöver inte alls innebära att du måste göra allting själv eller ha en heltidsanställd revisor.

När ska jag ta hjälp av en revisionsbyrå?

Redan som nystartat företag kommer du förmodligen att behöva hjälp av en revisionsbyrå eller redovisningskonsult till och från. Men du ska ta nästa steg när du känner att siffrorna har blivit så betydelsefulla att det är svårt att hänga med. Tanken med att driva ett företag är att fokusera på det man gör bäst och inte förlora tid på siffror och byråkrati. Tveka inte att kontakta Strawberryaudit om du vill lära dig mer. Här kan du kolla om du har behov av revision eller rådgivning för ditt företag.