Det är viktigt att ha kontroll över hur pengarna i ett företag spenderas. Inköp av varor och tjänster står vanligtvis för en stor del av kostnaderna i ett företag. För att ditt företag ska kunna utvecklas krävs ständiga förbättringar. Inköp som sker från flera leverantörer och på olika sätt ger vanligtvis en dålig insyn i kostnaderna för dina inköp. Besparingar vid inköp kan uppnås genom att ditt företag gör en intern utvärdering av inköpsprocessen. Målet är att bestämma storleken på vilka besparingar som kan göras.

Ta hjälp av en konsult

Ett sätt att effektivisera inköp är att ta hjälp av en inköpskonsult. En konsult kan hjälpa ditt företag att skapa en helhetsbild av inköp över hela organisationen. Konsulten kan arbeta deltid med att hjälpa till och tala om vad som ska göras för att effektivisera inköpen. Ditt företag utför själva jobbet men ni kommer att få värdefulla idéer om vilka besparingar som kan göras och hur de kan genomföras. Nya perspektiv på inköpsprocessen är bra både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Nya rutiner

Istället för att anställa en ny inköpare kan en inköpskonsult fylla ett tillfälligt behov och se över dina inköp. Ni kan också göra en spendanalys med hjälp av Effective Spend. När ett företag växer kan tidigare fungerande rutiner bli kostsamma och en belastning, speciellt manuella arbetssätt som bygger på bristande utnyttjande av teknologi kan kosta onödiga pengar. Ditt företag kan även undersöka möjligheten att använda externa lösningar. Besparingar kan göras genom outsourcing av arbete, något som dock inledningsvis vanligtvis är mer kostsamt än att göra interna förändringar.