Guldbolag erbjuder tjänster för att smidigt hitta uppgifter om olika starka svenska företag. På så vis kan du som användare simpelt söka, sortera och lista företag efter dina önskemål. Företagen värderas med hänsyn till Guldbolags rating. vilket underlättar för dig som kund att sedan göra din egna värdering av bolaget.

Bolagen som tilldelas den högsta ratingen enligt Guldbolags värderingssystem, inom en viss bransch och storleksklass, tilldelas värderingen VVV. Modellen är uppbyggd på en linjär femgradig skala där den högsta värderingen motsvarar VVV och den lägsta värderingen är V-. Den slutgiltiga resulterande bedömningen baseras på tre underliggande parametrar: värde, stabilitet och lönsamhet.

Genom värderatingen kan användaren simpelt jämföra olika företag av olika storlekar och mellan olika branscher baserat på deras prestation. Värderating gör det även möjligt för företag att jämföra sina egna resultat med branschkollegor eller andra intressanta företag. Bedömningen är opartisk och görs av en tredje part, vilket därmed ger möjlighet till mer korrekta affärsbeslut.

Guldbolags ratingmodell baseras på ett antal nyckeltal som är av central betydelse vid en systematisk finansiell analys av ett företag. Samtliga nyckeltal utvärderas i förhållande till andra företag i samma bransch och i samma storlek. Den resulterande värderingen ska ses som en sammanslagen indikator på bolagets finansiella ställning och värde.